Více o metodě

Metoda RE-CREATION SYSTEMICS využívá znalost jednoduchých přírodních, fyzikálních a meta-fyzických zákonů, které mají podstatný vliv na naše každodenní chování, myšlení a prožívání, aniž bychom si to uvědomovali. Děje se tak však většinou na podvědomé / tělesné úrovni, kdy tyto vlivy ani nevnímáme, nerozumíme jim, a přesto jsme jejich součástí. Jsou v zásadě velmi jednoduché, časově nenáročné a lze je velmi snadno zařadit do běžného života.

"Tyto vlivy a zákony vyšších systémů jsem více jak 12 let studovala, poznávala a zjednodušila jsem je tak, aby jim mohl každý rozumět a využívat je. Našla jsem způsob, jak tyto poměrně složité fyzikální procesy srozumitelně komunikovat pomocí barev, dechu, psychologických a mytologických archetypů, ale i čísel, struktury, geometrie a faktů," říká autorka metody Daniela Aidan.

Díky tomu dochází u lidí k přirozenému zapojení a stimulaci jak pravé, tak levé mozkové hemisféry, což je jediný možný způsob, jak tyto složité komplexní systémy a vlivy chápat a převézt do praktického života. Je třeba v sobě najít ochotu otevřít svou mysl novému a propojit obě hemisféry, abychom těmto hlubokým pravdám po-rozum-měli.

Základ RE-CREATION SYSTEMICS tvoří nová hvězdná centra, která spolu s původními osobními čakrami vytvářejí systém 13 energetických center v těle


Cvičení RE-CREATION pracuje s novým uspořádáním
13 energetických center v těle člověka, která tvoří

  • původní "osobní" energetická centra - čakry, které znáte například z jógy, slouží k projevu osobnosti, našeho ega, které utváří realitu (horizontální projev).
  • nová "hvězdná" energetická centra, která harmonizují původní čakry a nastartují jejich sebeléčení. Podporují přítomnost/vyjádření (vertikální tok). Tato nová centra mají zcela odlišnou dynamiku než centra osobní. Rozvíjejí se v nás přirozeně dáky současným vývojovým cyklům a je na nás, abychom je vzali na vědomí a naučili se s nimi pracovat.

   Zapojením nových hvězdných center vytváříme místo pro projev síly svého ducha/esence v našem těle

Tato nová centra vytvářejí vhodný prostor pro projev naší duchovní podstaty v našem těle. Díky tomu jsme celiství. My i náš Duch můžeme být konečně ve svém těle doma.

Hvězdná centra nám přinášejí do života právě ty kvality, které nám v dnešní náročné době tolik chybí a po kterých všichni toužíme.

Která centra a kvality to jsou?

 • Centrum VĚDOMÍ
 • Centrum PRÁNY - PRAPŮVODNÍ ŽIVOTNÍ SÍLY
 • Centrum LÁSKY, VDĚČNOSTI, UZDRAVENÍ - původní 4.čakra SRDCE
 • Centrum BYTÍ
 • Centrum KREATIVITY, VITALITY, RADOSTI
 • Centrum KLIDU
 • Centrum STABILITY - nové spojení se Zemí

Jak to funguje?


Řízeným vedením dechu a koncentrací pozornosti zapojujeme jednotlivé energetické body umístěné ve středové ose našeho těla. Důležitý je správný rytmus, technika a intenzita dýchání. Důraz je kladen na tok energie a rotaci jednotlivých center.

Aktivují/obnovují se nová, dosud latentní bio-energická centra - která dokáží postupně projevit vibraci naší celistvé duchovní podstaty v našem těle.

Jde o techniku, která podporuje up-grade dosavadních 7 čaker a proměnu naší DNA, chemického složení a frekvencí našeho těla. Vede postupně k uzdravení, vývoji vědomí, aktivaci nového energetického systému lidského těla a vibračnímu posunu světa a Země.

Prostřednictvím práce s novými hvězdnými centry získává náš energetický systém novou dynamiku - vytváří kolem nás vyživující, podporující a ochranné pole.

Zde pro vás připravujeme ČLENSKOU SEKCI s krátkými videi a návody,
jak jednoduše uvolnit, zklidnit a vyladit svůj energetický systém, dostat se do pohody a FLOW díky dechovým cvičením RE-CREATION SYSTEMICS.

Budete mezi prvními, kdo dostane informaci o novinkách.

Zadejte svůj e-mail