Co je RE-CREATION Systemics® ?

RE-CREATION Systemics® je nový koncept jemných dechových cvičení, která přivádějí vědomí a tvořivou sílu
naší podstaty zpátky do našeho těla a tohoto světa.

Cvičení RE-CREATION rozvíjí původní energetický systém 7 čaker člověka o nová silová centra. Tato centra spolu s původními osobními čakrami vytvářejí nový komplexní systém 13 energetických center v těle pro zvládnutí nároků každodenního života moderního člověka 21. století.

Původní "osobní" energetická centra - čakry, které znáte například z jógy a východních učení, slouží k projevu osobnosti, našeho ega, které utváří okolní vztahy a realitu (horizontální projev síly).

Nová "hvězdná" energetická centra - harmonizují původní čakry a nastartují jejich sebeléčení. Podporují bytí v celistvosti a přítomnosti (vertikální tok síly). Vytvářejí ideální prostor pro přítomnost a tvořivost duchovní podstaty v našem životě. Tato nová centra mají odlišnou dynamiku než centra osobní. Aktivují se přirozeně díky současným vývojovým cyklům a je na nás, abychom je vzali na vědomí a naučili se s nimi pracovat. Díky tomu můžeme být konečně "sami v sobě doma".

Hvězdná centra nám přinášejí do života právě ty kvality, které nám v dnešní náročné době tolik chybí a po kterých všichni toužíme. Která to jsou?

 • Centrum VĚDOMÍ a JEDNOTY
 • Centrum PRÁNY - PRAPŮVODNÍ ŽIVOTNÍ SÍLY
 • Centrum LÁSKY, VDĚČNOSTI, UZDRAVENÍ 
 • Centrum HVĚZDY BYTÍ
 • Centrum KREATIVITY, VITALITY, RADOSTI
 • Centrum KLIDU a BEZPEČÍ
 • Centrum STABILITY - nové spojení se Zemí

Klíčovou součástí nauky RE-CREATION SYSTEMICS® je soustava jemných dechových a biodynamických cvičení, která v těle přirozeně probouzejí a zapojují nová bio-energetická centra, která vedou k obnově vnitřní rovnováhy, stability, vitality, úlevy a vývoji vědomí. Tím pomáhají člověku přizpůsobit se a pružně reagovat na změny a ustát tlaky rychle se rozvíjejícího světa.

Ve chvíli, kdy zvládnete základy RE-CREATION, stačí 5 minut cvičení
kdekoliv a kdykoliv během dne

Cvičení RE-CREATION máte stále k dispozici. Cvičit můžete doma, venku, v práci. V sedě nebo ve stoje. Jemná dechová cvičení zvládne každý, dokonce i ve stavu, kdy je unavený a zrovna není fit.

Co je důležité?

Na rozdíl od mnoha jiných bioenergetických cvičení RE-CREATION Systemics® nepřináší ani neotvírá žádné negativní stavy, prožívání či emoce. Naopak přináší podporu a zklidnění v době osobní transformace, náročných procesů a tlaků z vnějšího světa.

RE-CREATION znamená:

1. znovu-tvořit, obnovit stvoření v sobě

2.  nové (s-)tvoření, stvořit něco nového
3. uvolnit se, odpočinout si, relaxovat

Metoda RE-CREATION SYSTEMICS® využívá znalost jednoduchých přírodních, fyzikálních a meta-fyzických zákonů, které mají podstatný vliv na naše každodenní chování, myšlení a prožívání, aniž bychom si to uvědomovali.

Děje se tak však většinou na podvědomé / tělesné úrovni, kdy tyto vlivy ani nevnímáme, nerozumíme jim, a přesto jsme jejich součástí. Jsou v zásadě velmi jednoduché, časově nenáročné a lze je velmi snadno zařadit do běžného života.

Zásady cvičení RE-CREATION SYSTEMICS®


 • Správný rytmus, technika a intenzita dýchání - rovnováha příjem-výdej energie
 • Správný vnitřní tok a hospodaření s vlastní životní energií / pránou / čchi
 • Správné využití svých zdrojů síly při tvoření/materializaci své vlastí reality
 • Vláda nad svými myšlenkami, emocemi, pocity - svým životem
 • Nové energetické těžiště, která obnovuje klid, bezpečí, stabilitu v životě

"Tyto vlivy a zákony vyšších systémů jsem 12 let studovala, poznávala a zjednodušila jsem je tak, aby jim mohl každý rozumět a využívat je pro pohodu v každodenním životě. Našla jsem způsob, jak tyto fyzikální procesy lidem srozumitelně komunikovat pomocí barev, dechu, pohybu, psychologických a mytologických archetypů, ale i čísel, struktury, geometrie a faktů."

Daniela Aidan, autorka metody

.

K čemu vám to bude?


Prožitková cvičení RE-CREATION Systemics® propojují všechny úrovně naší bytosti TĚLO-MYSL-EMOCE-DUCHA

FYZICKÉ A ENERGETICKÉ TĚLO

Regeneruje, ukotvuje, oživuje, re-vizalizuje, zceluje, uvolňuje napětí a bolest, startuje sebe-ozdravný proces, zpevňuje kosti a klouby, pročišťuje generační a karmické otisky na úrovni biologické DNA, propojuje náš organismus s vnějšími zdroji, světem a přírodou. Tím opět začnete cítit sami sebe a - "cítit se dobře sami v sobě".

EMOCE

Vyrovnává, uklidňuje, stabilizuje - zvyšuje a uvolňuje jejich pozitivní tvořivý potenciál/emoční náboj (emoce, jejichž energie tvoří), umožňuje nám spojit se s jejich obsahem/sdělením a vyjádřit se, slyšet sami sebe. Tím procvičujeme a posilujeme také svůj limbický systém - akustický reprezentační systém mozku (jeden ze tří).

MYSL

Projasňuje, zklidňuje myšlenky, uvolňuje mentální napětí, otevírá vědomí, spojuje nás s vizí našeho Ducha, pomáhá nám vyjádřit a komunikovat vnitřní obsah/obraz pocitů, vjemů a duchovní inspirace. Díky tomu se změní váš pohled na svět, sebe, vztahy i okolí. Změníte způsob svého myšlení a uvedete ho do služeb/souladu se svými emocemi i city.

.

DUCH/DUŠE

Cvičení vytváří v našem těle vhodné prostředí pro přítomnost našeho Ducha/podstaty v životě, propojuje naší esenci, celistvost, moudrost, vědomí, lásku a tvořivost s konáním, jednáním a vyjádřením našeho těla/Ega/osobnosti.

Nový způsob cvičení a dýchání se postará, abyste se mohli cítit dobře ve svém těle, tvořit ze své skutečné podstaty

a BÝT SAMI V SOBĚ DOMA


Tato unikátní metoda práce s energií vlastního těla je pro vás vhodná, pokud:
 • se chcete naučit nově využívat své zdroje,
 • používat celostně svůj energetický systém,
 • chcete získat ve svém životě větší vitalitu, sílu, stabilitu, více radosti a jasnosti,
 • přejít od myšlení k vědomí, které tvoří.

Rychlé a jednoduché cvičení vás překvapí svým účinkem

  • Zklidňuje a uvolňuje napětí v těle. Přináší fyzickou úlevu.
  • Vrácí vás zpátky k sobě, ke své podstatě, do své síly a vědomí.
  • Vytváří ve vašem těle místo pro tvůrčí sílu vašeho Ducha.
  • Přirozeně proměňuje způsob vašeho myšlení, vnímání a tvoření.
  • Cítíte bezpečí, ochranu, sílu, stabilitu - v sobě. Odpovídá nárokům dnešní zrychlené doby - pokud se základ naučíte, stačí 5 minut cvičení denně (kdekoliv a kdykoliv) a vaše tělo se stabilizuje, harmonizuje, uvede do rovnováhy a vyladí na správnou frekvenci.
  • Je jednoduché - cvičení zvládne každý, ať jste jakéhokoliv věku a fyzické kondice. Vhodné při vyčerpání, jako prevence vyhoření, potřebě soustředění nebo v rámci rekonvalescence.
  • Posiluje přirozenou sílu muže / ženy, cvičení respektuje a dbá na odlišnou biodynamiku a vyzařování muže a ženy.
  • Plně respektuje principy a fyzikální zákony přírody, země, vesmíru a dostáváte se tak do souladu s vnějším prostředím a zdroji.

Jak vypadá lekce RE-CREATION?

Lekce trvá 2 hodiny a obsahuje:

 • teorii - Základy bioenergetiky - Co je třeba vědět o vnitřním energetickém uspořádání lidského organismu?
 • praktickou výuku práce s energetickým polem účastníků / nebo jednotlivce
 • individuální diagnostiku a harmonizaci energetického pole účastníků,
  včetně osobního doporučení pro domácí cvičení

Co potřebujete s sebou?
Pohodlné oblečení (cvičíme v civilním oblečení) a chuť do práce